Klub Przedsiębiorcy

Firmy, aby aktywnie uczestniczyć w grze rynkowej muszą się rozwijać. Nie wystarczy kreatywność i szukanie nisz rynkowych, jeśli prowadzący je przedsiębiorcy nie stawiają na osobisty rozwój. Dlatego tak ważne są szkolenia związane m.in. z komunikacją i zarządzaniem oraz innymi aspektami dotyczącymi prowadzonej działalności, jak i spotkania motywacyjne.

Istniejący od 2006 r. Klub Przedsiębiorcy to cenione miejsce spotkań i podnoszenia kwalifikacji zrzeszające przedsiębiorców, menedżerów, prezesów firm i stowarzyszeń, przedstawicieli samorządów oraz wolnych zawodów.  

Uczestnicy spotkań otrzymują profesjonalną pomoc świadczoną przez sprawdzony zespół doradców i trenerów z dziedziny prawa, projektowania, zarządzania i księgowości oraz finansów. Konsultacje ze specjalistami cieszą się zainteresowaniem i są najlepszą formą indywidualnej pomocy. Udział w spotkaniach i treningach integruje lokalny biznes.

Wypracowany w Klubie system komunikacji ułatwia przedsiębiorcom szybki dostęp do aktualności oraz współpracę z otoczeniem biznesu na terenie całego województwa. Regularne spotkania umożliwiają zdobywanie wiedzy, wymianę doświadczeń i opinii. Potencjał Klubu tkwi w jego członkach, którzy poprzez spotkania klubowe i udział w specjalistycznych warsztatach przyczyniają się do propagowania przedsiębiorczości. 

Priorytety Klubu to: budowanie systemu wsparcia oraz rozwój firm członkowskich i otoczenia biznesowego. 

 
 


Kontakt
Biuro Klubu:
Zamek Cieszyn 
ul. Zamkowa 3 abc
budynek A "Oranżeria"

Wioletta Beczek
wbeczek@zamekcieszyn.pl
tel. 33 851 08 21 wew. 34

Katarzyna Kruszy
kkruszy@zamekcieszyn.pl
tel. 33 851 08 21 wew. 21 
Pliki do pobrania