Klub Przedsiębiorcy

Firmy, aby aktywnie uczestniczyć w grze rynkowej muszą się rozwijać. Nie wystarczy kreatywność i szukanie nisz rynkowych, jeśli prowadzący je przedsiębiorcy nie stawiają na osobisty rozwój. Dlatego tak ważne są szkolenia związane m.in. z komunikacją i zarządzaniem oraz innymi aspektami dotyczącymi prowadzonej działalności, jak i spotkania motywacyjne.

Istniejący od 2006 r. Klub Przedsiębiorcy to cenione miejsce spotkań i podnoszenia kwalifikacji zrzeszające przedsiębiorców, menedżerów, prezesów firm i stowarzyszeń, przedstawicieli samorządów oraz wolnych zawodów.  

Uczestnicy spotkań otrzymują profesjonalną pomoc świadczoną przez sprawdzony zespół doradców i trenerów z dziedziny prawa, projektowania, zarządzania i księgowości oraz finansów. Konsultacje ze specjalistami cieszą się zainteresowaniem i są najlepszą formą indywidualnej pomocy. Udział w spotkaniach i treningach integruje lokalny biznes.

Wypracowany w Klubie system komunikacji ułatwia przedsiębiorcom szybki dostęp do aktualności oraz współpracę z otoczeniem biznesu na terenie całego województwa. Regularne spotkania umożliwiają zdobywanie wiedzy, wymianę doświadczeń i opinii. Potencjał Klubu tkwi w jego członkach, którzy poprzez spotkania klubowe i udział w specjalistycznych warsztatach przyczyniają się do propagowania przedsiębiorczości. 

Priorytety Klubu to: budowanie systemu wsparcia oraz rozwój firm członkowskich i otoczenia biznesowego.

Spotkania Klubu Przedsiębiorcy odbywają się w trzecią środę miesiąca. Przystąpienie do Klubu Przedsiębiorcy poprzedzone jest rozmową z pracownikiem Działu Przedsiębiorczości, tel. 33 851 08 21 w. 22.

Składka członkowska za 2017 r. wynosi 75 zł 


Wpłaty: ING o/Wodzisław  53 1050 1403 1000 0022 8888 9161
Zamek Cieszyn
43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a,b,c
NIP: 548 263 42 42, REGON: 241 812 688

 
 
 
 
 
 
 


Kontakt
Biuro Klubu:
Cieszyn, ul. Zamkowa 3abc
(budynek Oranżerii, parter, pokój nr. 3) 

Koordynator:
Anna Kańska-Górniak

tel. 33 851 08 21 w. 21,
biuroklub@zamekcieszyn.pl

 
Polub nas na Facebooku
Pliki do pobrania