Polsko-Czeska Akademia Ginących Zawodów
Głównym celem była ochrona zanikającego rzemiosła.  

 

okres realizacji: 2006
źródła finansowania: Fundusz Mikroprojektów Inicjatywa Interreg IIIA Czechy-Polska 
budżet: 99 355 zł
partnerzy projektu: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczści (lider), Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"-Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšinské Slezsko, Beskydska tvorba, Izba Regionalna im. Adama Sikory MK PZKO w Jabłonkowie