Polsko-czeska współpraca
Marcowy Klub Przedsiębiorcy był poświęcony polsko-czeskiej współpracy gospodarczej. A było o czym rozmawiać, bo Republika Czeska jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski.
 

- Na naszą korzyść przemawiają bliskie położenie i podobieństwo językowe – mówił Wojciech Pobóg-Pągowski, I Radca, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze, który był gościem Klubu Przedsiębiorcy. W 2010 roku Republika Czeska zajmowała czwarte miejsce, po Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, pod względem udziału w eksporcie naszego kraju, a szóste w imporcie. Na tym polu wyprzedziła Niemcy, Rosję, Chiny, Włochy i Francję. Czesi najchętniej kupują od nas wyroby wysoko przetworzone. Największy udział w eksporcie mają wyroby przemysłu elektromaszynowego, samochody, wyroby metalurgiczne z żelaza, stali i miedzi, wyroby chemiczne, produkty mineralne oraz  artykułu rolno-spożywcze. Natomiast z Republiki Czeskiej importujemy najczęściej wyroby przemysłu elektromaszynowego, głównie samochody i urządzenia elektryczne do odbioru i rejestracji obrazu i dźwięku, wyroby przemysłu chemicznego oraz wyroby metalurgiczne.

- Największy skok w obrotach handlowych nastąpił po wejściu naszych krajów do Unii Europejskiej i zniesieniu granic. Od 2010 odnotowujemy ponowny wzrost obrotów, po spadku związanym z kryzysem – komentował Wojciech Pobóg-Pągowski, który zachęcał przedsiębiorców do zamieszczenia swoich ofert na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze (www.praha.trade.gov.pl). Zainteresowani mogli też skorzystać z indywidualnej porady przedstawiciela ambasady. O tym jak ważna we wzajemnych relacjach jest informacja i udział w targach oraz różnego rodzaju spotkaniach przekonywała również Magdalena Holeksová, dyrektor Czesko-Polskiej Izby Handlowej, która pomaga przedsiębiorcom z obu krajów nawiązywać kontakty biznesowe.   

W spotkaniu, oprócz przedsiębiorców, uczestniczyli także cieszyńscy radni z przewodniczącym Rady - Bolesławem Zemłą i wiceprzewodniczącą – Haliną Bocheńską na czele. Gościem spotkania był także Dariusz Orszulik. Najodważniejsi zgodzili się, by mistrz narysował ich karykatury. Ci, którym nie udało się dotrzeć na spotkanie, mogą zobaczyć filmową relację, przygotowaną przez Iris Media. Kolejne spotkanie Klubu Przedsiębiorcy odbędzie się 18 kwietnia w Strefie Wolności.