Projekt: INTRIDE

Zamek Cieszyn jest partnerem projektu INTRIDE - Soft, Digital and Green Skills for Smart Designers: Designers as Innovative TRIggers for SMEs in the manufacturing sector.

Dzięki uczestnictwu w tym projekcie możemy brać udział w tworzeniu powiązań między uczelniami wyższymi, firmami i instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, czego efektem będzie opracowanie nowego modułu nauczania projektantów. Celem jest wyposażanie ich w takie miękkie, cyfrowe i "zielone" kompetencje, które są rzeczywiście potrzebne mikro, małym i średnim firmom produkcyjnym w ich rozwoju i w prowadzeniu innowacyjnych procesów.

INTRIDE jest realizowany z 10 partnerami z Włoch, Hiszpanii, Polski i Rumunii. To zarówno instytucje szkolnictwa wyższego / eksperci techniczni, jak i klastry / przedstawiciele biznesu aktywnie zaangażowani w definiowanie Regionalnych Strategii Inteligentnych Specjalizacji.

Środki na realizację projektu pozyskano w ramach Programu ERASMUS+ Knowledge Alliances for Higher Education. 

Partnerzy projektu: 

  • University of Florence – Department of Architecture & Design (Florencja, Włochy) – Lider Projektu,   
  • Akademia WSB (Dąbrowa Górnicza, Polska),
  • Zamek Cieszyn (Cieszyn, Polska), 
  • Sant’Anna School of Advanced Studies in Pisa – The Biorobotics Institute (Piza, Włochy),  
  • ELISAVA – private centre of higher education affiliated with Pompeu Fabra University (Barcelona, Hiszpania),   
  • CENFIM Catalan Furnishings Cluster and Innovation Hub (La Senia, Hiszpania), 
  • LEITAT Technological Centre (Barcelona, Hiszpania),
  • The University of Art and Design in Cluj-Napoca (Cluj-Napoca, Rumunia),
  • Cluster Mobiler Transilvan – Transylvanian Furniture Cluster (Cluj-Napoca, Rumunia),
  • DID-Technological Cluster on Interiors & Design (Poggibonsi, Włochy). 


Projekt: INTRIDE 

Osoby do kontaktu: 
Lubomira Trojan
ltrojan@zamekcieszyn.pl
+48 33 851 08 21 wew. 30

Wioletta Beczek
wbeczek@zamekcieszyn.pl 
+48 33 851 08 21 wew. 34