Projekt: Zielone sąsiedztwo

Kryzys klimatyczny zmusza nas do rewizji dotychczasowych postaw i przyśpieszenia koniecznych zmian, czemu sprzyja rzetelna edukacja, najlepiej prowadzona w praktyce i od najmłodszych lat. Przedsięwzięcie o nazwie: Zielone sąsiedztwo ma zachęcić mieszkańców do oddolnych działań w najbliższym otoczeniu, umożliwiających praktyczne wdrażanie zasad ekologii.

Zainteresowani udziałem będą mogli liczyć na pomoc doradców w realizacji swoich pomysłów, a także wsparcie w postaci zakupu nasion, ziemi, zbiorników na deszczówkę, narzędzi ogrodniczych oraz urządzeń do domowego przetwórstwa itd. Działanie zakłada także stworzenie dwóch ogrodów edukacyjnych przy wybranej szkole oraz przedszkolu.

Na bazie zebranych doświadczeń powstanie zbiór zasad tworzenia miejsc zielonych w mieście. Zielone sąsiedztwo ma też być szansą do budowania lokalnych wspólnot wokół "zielonych" aktywności.  

Projekt: Cieszyn – miasto samowystarczalne  jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2014 w ramach programu:  Rozwój Lokalny
Beneficjent: Miasto Cieszyn wraz z partnerem
Cel projektu: wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.
Wartość projektu: 3 369 579,96 EUR
Wartość zadania:  199 266,71 PLN 

Informacje o projekcie → Cieszyn – miasto samowystarczalne