Spotkanie z projektantem

Michał Czernek i Wojciech Kłapcia będą gośćmi spotkania inspirowanego wystawą "Dizajn tuStela". Obaj projektaci są jednymi z bohaterów tej ekspozycji.  


Wystawa "Dizajn tuStela" opowiada o firmach i twórcach pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego oraz tych, którzy wybrali to miejsce na mapie  jako swoją artystyczną i życiową przystań. To spotkanie projektantów z kilku pokoleń, działających zawodowo w bardzo różnych rejonach. Dwóch – Michał CzernekWojciech Kłapcia – z nich spotka się, by opowiedzieć o swoich doświadczeniach i zastanowić się, na ile ważne jest to, skąd pochodzą.  

Michał Czernek 
Artysta plastyk, projektant, właściciel Pracowni Plastycznej "Forma" z siedzibą w Cieszynie. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którą ukoń­czył w 1982 roku. Po studiach pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym "Komel", a następnie jako plastyk-pro­jektant w firmie Elektronarzędzia Celma. Od 1999 roku prowadzi własną pracow­nię plastyczną. Jest autorem obudowy wiertarki "Lider", jednego z najpopular­niejszych produktów cieszyńskiej Celmy. Jest również autorem wielu opracowań modernizacji wyrobów cieszyńskiego producenta, a także projektów graficz­nych opakowań na elektronarzędzia oraz kilkunastu znaków dla przedsię­biorstw ze Śląska Cieszyńskiego. 

Wojciech Kłapcia 
Pochodzi z Bielska-Białej. Projektant, badacz, ekspert do spraw technologii w branży outdoor. W młodości harcerz i biegacz, uczestnik m.in. maratonów górskich oraz biegu dookoła doliny Wisły. Na początku lat 90. część swojego ekwipunku tworzył samodzielnie. Pro­jektowane przez niego produkty są no­minowane, wyróżniane i nagradzane w głównej mierze za zastosowane w nich rozwiązania technologiczne. Współ­pracuje z markami: Crux, Lightwave, Ortovox, Yeti, a przede wszystkim firmą Pajak. Prowadzi również komercyj­ne szkolenia poświęcone technologii produkcji laminatów, produkcji odzieży puchowej czy też konstrukcyjnym roz­wiązaniom stosowanym w plecakach.

Dizajn tuStela. Spotkanie z projektantem
Michał Czernek i Wojciech Kłapcia

17.05.2015, godz. 16.00
sala wystawowa Zamku Cieszyn

 


Dizajn tuStela. Spotkanie z projektantem
Michał Czernek i Wojciech Kłapcia
17.05.2015, godz. 16.00
sala wystawowa Zamku Cieszyn
Pliki do pobrania