Zielona energia
Czym są źródła energii, jakie są technologie ich pozyskiwania i przetwarzania usłyszeli uczestnicy warsztatów, które odbyły się 18 września w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Cieszyna.
- Ilość energii we wszechświecie jest stała, a zmienia się jedynie jej postać – mówił prowadzący warsztaty Dariusz Gazurek, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który jako trener współpracuje z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie. Uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się, jakie są wady i zalety wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych obejmujących energię: słońca, wiatru, wody, geotermalną i biomasy.  
Nikt nie miał wątpliwości, że najważniejsze plusy to oszczędzanie zasobów surowców energetycznych i poprawa stanu środowiska. Niestety poważnym minusem jest długi okres zwrotu kosztów poniesionych na zainstalowanie odpowiednich urządzeń, co wywołało dyskusję.  – Gdy kupujemy samochód to nie zastanawiamy się, kiedy zwrócą się nam poniesione nakłady. Tak naprawdę potrzebna jest zmiana myślenia o naszym otoczeniu – zauważył uczestniczący w warsztatach Viliam Šuňal z Czeskiego Cieszyna. 
– Szacując okres w jakim zwrócą się koszty poniesione na przykład na kolektory słoneczne trzeba też brać pod uwagę fakt, że w najbliższym czasie źródła energii, z których obecnie korzystamy, też będą drożeć – podkreślał Dariusz Gazurek.
Zachętą, by stosować ekologiczne rozwiązania są również systemy finansowego wsparcia osób zainteresowanych ich zastosowaniem. Specjalny program wdraża Urząd Miejski w Cieszynie.  Do końca września trwa nabór wniosków o udzielenie z budżetu dotacji celowej na inwestycje związane m.in. z wykorzystaniem alternatywnych źródeł ciepła, takich jak systemy solarne lub pompy ciepła, wspomagające ogrzewanie budynków mieszkalnych. Szczegółowych informacji na ten temat  udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego (Rynek 1, pok. 17, tel. 33 479 42 70 do 72, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl; szczegóły – www.cieszyn.pl, dział „Komunikaty”).
Pierwsze warsztaty z cyklu „Zielona energia” otworzył Mieczysław Szczurek, Burmistrz Cieszyna, który przy tej okazji wręczył uczestnikom szkolenia „Europa bez barier. Europa bez granic” certyfikaty  uprawniające do opiniowania architektonicznego związanego z  debarieryzacją na poziomie samorządów.
Wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu otrzymały dyplomy oraz interesujący pakiet edukacyjny z grami planszowymi, zawierający starannie przygotowaną prezentację multimedialną.
Gorące dyskusje na temat zalet oraz wad poszczególnych rozwiązań ekologicznych   pokazały, że takie spotkania są bardzo potrzebne. Każdy powinien poszerzać swoją wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii oraz konieczności ich wdrażania. To jedyny scenariusz, który pozwoli żyć przyszłym pokoleniom w przyjaznym środowisku.  
Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Edukacja nt. odnawialnych źródeł energii” prowadzonego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, a dofinansowanego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Krakowie.

Organizatorami byli: Burmistrz Miasta Cieszyna, Zamek Cieszyn, Fundacja STER.