Beskidy sprzed półwiecza
Wystawa fotografii Jana Sikory - pasjonata fotografii, który utrwalił na zdjęciach ludzi, miejsca, atmosferę - świat, którego już nie ma. 


Beskidy sprzed półwiecza - wystawa fotografii Jana Sikory 

23.09-15.10.2017
Basteja, budynek B, Zamek Cieszyn 
wernisaż: 23 września, godz. 15.30  

Pasjonat fotografii, Jan Sikora, swoim obiektywem utrwalał piękno ziemi cieszyńskiej, a zwłaszcza Beskidów i Łomnej – miejsca, gdzie urodziła się jego matka i gdzie spędził wiele niezapomnianych chwil. Utrwalał przyrodę beskidzką, górali, chałupy, niezwykłą atmosferę regionu sprzed półwiecza. Tego świata już nie ma. Toteż prace Jana Sikory są zarówno dokumentem tamtego czasu, jak również spojrzeniem wrażliwego artysty na beskidzką "dawność", bardzo podobną po obu stronach granicy.

Jan  Sikora – urodził się w 1938 roku w Nawsiu koło Jabłonkowa. Ukończył studia inżynierskie w ostrawskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Przez wiele lata, aż do emerytury w 2007 roku, był związany z hutą w Trzyńcu. Zaczynał od pracy w dziale ekspedycyjnym, by awansować po latach na stanowisko dyrektora handlowego huty Moravia Steel oraz przewodniczącego jej kierownictwa. Szczególnym sentymentem darzy rodzime Beskidy, w młodości uprawiał lekką atletykę, narciarstwo biegowe, golf. Jednak  jego długoletnią pasją stało się fotografowanie.  

Wystawa przygotowana w ramach "Skarbów z cieszyńskiej trówły".   


Beskidy sprzed półwiecza - wystawa fotografii Jana Sikory 
23.09-15.10.2017
Basteja, budynek B, Zamek Cieszyn