BRK MRC TU. Nie chodzi o styl/ Nejde o štýl
Polak i Słowak - obaj są projektantami graficznymi i nauczycielami akademickimi. Mimo, że pochodzą z dwóch różnych krajów, więcej ich łączy, niż dzieli. 
 


Tomasz Bierkowski pochodzi z Polski, Marcel Benčík ze Słowacji. Ich działalność projektowa, pedagogiczna i badawcza ma charakter indywidualny, ale pod wieloma względami opiera  się  na tych samych zasadach, praktykach i metodach. Od sześciu lat obaj autorzy konfrontują swoje prace, a ich program łączy się i przenika do wspólnych działań. Ekspozycja pokazuje sposób myślenia grafików, pracujących równolegle na wielu płaszczyznach projektowania. Na wystawie można zobaczyć publikacje, plakaty logotypy i elementy identyfikacji wizualnej zaprojektowane przez Tomasz Bierkowskiego i Marcela Benčíka. 


BRK MRC TU. Nie chodzi o styl/
Nejde o štýl 

7.02-9.03.2014 
Antresola, Zamku Cieszyn