Design w terenie

Interdyscyplinarne zespoły wprowadzały się na tydzień do danej gminy. Rozmawiają z mieszkańcami, obserwują... Co z tego wynika? Zapraszamy na wystawę.   

Wystawa prezentuje efekty cyklu warsztatów projektowych, podczas których interdyscyplinarne zespoły uczestników i ekspertów wprowadzały się na tydzień do danej gminy, by wspólnie z mieszkańcami znaleźć rozwiązania na wskazane wcześniej zagadnienie problemowe. Dziesięciu studentów kierunków projektowych wraz z ekspertami przez siedem dni mieszka i pracuje w danej gminie. W ten sposób zespół projektowy może jak najlepiej poznać miejsce, obserwować je i rozmawiać z mieszkańcami, by dowiedzieć się od nich jak najwięcej. Zebranie informacji o potencjale miejsca oraz lokalnych problemach i potrzebach ma doprowadzić do poszukiwania odpowiedzi i propozycji jak najlepszych rozwiązań projektowych.

Przygotowanie: Magdalena Zawieja, Magdalena Spałek
Kuratorka: dr Marta Więckowska  

Design w terenie
1.08-13.09.2015
mały hol Oranżerii Zamku Cieszyn 


Design w terenie
1.08-13.09.2015
mały hol Oranżerii Zamku Cieszyn 
Pliki do pobrania