Dizajn tuStela

Wystawy opowiada o firmach i twórcach pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego oraz tych, którzy wybrali to miejsce na mapie  jako swoją artystyczną i życiową przystań. 

Przyglądanie się regionowi z perspektywy projektowej to nie tylko spoglądanie na powstające w nim obiekty, pomysły, idee. Dla nas to głównie spotkanie z ludźmi, którzy stoją za konkretnymi rozwiązaniami. Czy jest jakiś uniwersalny, cieszyński kod projektowy? Czy można mówić o istnieniu takiego lokalnego, twórczego DNA? Być może.

Na pewno jednak dizajn, a więc nieustanna troska o poprawę jakości życia, jest ponadregionalny. Nieustannie przekracza granice, od czasu do czasu odnajdując swoje przyczółki, a jednym z nich stał się Śląsk Cieszyński właśnie. Ziarna padają tutaj na żyzną glebę. Uprawiana od ponad 40 lat przez cieszyński Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego jest też regularnie zasilana przez absolwentów projektowania, powracających z krakowskiej, katowickiej, wrocławskiej, czy warszawskiej ASP. I dlatego wiele osób wywodzących się z regionu zajmuje się tym – jak powiadamy na Śląsku – fachem. I to od lat! Tą niezbędną do projektowania energię czują też twórcy z innych miejsc, którzy ze Śląskiem  Cieszyńskim postanowili związać swoje codzienne życie i praktykę.

Jesteśmy pewni, że dizajn w tym regionie ma zdecydowanie dłuższy staż, niż ostatnia dekada a więc czas, w którym funkcjonuje Zamek Cieszyn. Pojawienie się pierwszego regionalnego ośrodka dizajnu właśnie w tym miejscu nie było przypadkiem, lecz naturalną konsekwencją wyborów dokonywanych przez ludzi "tu stela" oraz tych wszystkich, którzy się tutaj przeprowadzili.  Zamek ma jednak w tym znaczący udział, budząc apetyt na dizajn – czyli dobrą robotę. Z nim pojawiają się możliwości pracy dla projektantów, ale i szybszego rozwoju dla firm, w tym ekonomii społecznej.  Tak tworzymy historię, dokładając nowe watki do tych starszych, wciąż mało poznanych. 

Marcin Mońka, Alicja Woźniak-Woźnikowska,
kuratorzy wystawy "Dizajn tuStela"

Uczestnicy wystawy:   

ALICJA BĄK
 
Od zeszłego roku prowadzi w Ustroniu własne studio AB:DESIGN. Specjalizuje się w projektowaniu produktu, m. in. mebli, sprzętu medycznego i rehabilita­cyjnego, jak i projektowaniu graficznym (logo i identyfikacja firm, banery, ulotki, książki, katalogi, kalendarze itp.). Zaj­muje się też fotografią artystyczną oraz grafiką komputerową. Tworzy również obiekty dla przestrzeni publicznych, wnętrza, witryny sklepowe, ekspozy­cje muzealne. W 2014 roku obroniła dyplom na studiach magisterskich na Wydziale Form Przemysłowych Akade­mii Sztuk Pięknych w Krakowie. alicjabakdesign.com  


MAREK CHMIEL

Grafik, projektant krojów pisma. Skoń­czył Wydział Komunikacji Wizualnej na ASP w Bratysławie, obecnie freelancer mieszkający w rodzimym Hawierzowie. Zajmuje się projektowaniem identyfi­kacji, stron internetowych, opakowań, publikacji i czasopism, w których pro­jektant często używa własnych krojów pism. Podczas studiów stworzył m.in. identyfikację dwóch edycji międzynaro­dowego festiwalu muzyki elektronicznej Next w Bratysławie. Jego praca dyplo­mowa, rodzina pism Toolbox, została wyróżniona w międzynarodowym przeglądzie prac dyplomowych "Gradu­ation Projects 2010". W ostatnich latach zaprojektował opakowania dla słowac­kiego producenta herbat i kawy Baliarne Obchodu Poprad, a także identyfikację słowackiego zespołu SĽUK, wykorzystu­jącego elementy kultury ludowej. www.chmiel.cz

 
KONRAD CHOLEWKA

Pochodzi z Cieszyna, absolwent liceum im. Antoniego Osuchowskie­go. Studiował na kierunku wzornic­twa w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w pracowni projektowania środków transportu. W 2011 roku, wraz z Tomaszem Pryglem, wygrał konkurs na zaprojektowanie nowej Alfy Romeo Giulia. W tym samym roku dostał się do finału międzynarodowego konkursu Autostyle organizowanego przez Berman. W roku 2013 zaprojek­tował Renault Fly – koncepcję lekkiego sportowego pojazdu przyszłości. Jest także autorem konceptu Audi Office, czyli miejskiego auta przyszłości na rok 2025, który w roku 2014 powstał jako praca dyplomowa. www.miedziu90.blogspot.com 


MICHAŁ CZERNEK

Artysta plastyk, projektant, właściciel Pracowni Plastycznej "Forma" z siedzibą w Cieszynie. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którą ukoń­czył w 1982 roku. Po studiach pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym "Komel", a następnie jako plastyk-pro­jektant w firmie Elektronarzędzia Celma. Od 1999 roku prowadzi własną pracow­nię plastyczną. Jest autorem obudowy wiertarki "Lider", jednego z najpopular­niejszych produktów cieszyńskiej Celmy. Jest również autorem wielu opracowań modernizacji wyrobów cieszyńskiego producenta, a także projektów graficz­nych opakowań na elektronarzędzia oraz kilkunastu znaków dla przedsię­biorstw ze Śląska Cieszyńskiego. 


DINKSY

Młoda, powstała w 2013 roku grupa, zajmująca się ilustracją i projektowa­niem graficznym. Wprawdzie siedzibę ma w Cieszynie, jednak w swojej dzia­łalności nie ogranicza się terytorialnie. Trzonem zespołu jest cieszynianka Alicja Woźnikowska-Woźniak, ilustratorka i graficzka, od wielu lat współpracują­ca m.in. z Zamkiem Cieszyn. W grupie działa także kilku innych śląskich projektantów i ilustratorów. Dinksy mają w swoim dorobku ilustracje do książek, identyfikacje wizualne firm oraz oprawy wizualne wystaw i imprez kulturalnych. Dinksy są częścią Spółdzielni Socjal­nej Parostatek, która w zeszłym roku została nagrodzona w konkursie "Śląska Rzecz" za najlepszy projekt usługi. www.dinksy.com.pl 


INFBOX

Cieszyńska firma założona w 2000 roku. Dzięki współpracy z najlepszymi pol­skimi projektantami, w ciągu niespełna kilku lat zdobyła pozycję lidera na ryn­ku kiosków multimedialnych w Polsce. Marka specjalizuje się w projektowa­niu i produkcji urządzeń służących do udostępniania informacji, przede wszystkim w przestrzeni publicznej. Infomaty tworzone przez markę trafiają również do urzędów państwowych oraz przedsiębiorstw. Firma ponadto tworzy oprogramowania dla produkowanych przez siebie urządzeń. www.infobox.com.pl 


MIŁOSZ KLIMEK

Pochodzi z Cieszyna. Ukończył infor­matykę ze specjalizacją grafika, design & multimedia w Bielsku-Białej. Już na studiach zetknął się z projektami komercyjnymi, od aplikacji poprzez fotografię, aż po branding, na którym ostatecznie się skupił. Przez kilka lat prowadził w Cieszynie własne stu­dio Undefined Space, obecnie pra­cuje w krakowskim Balsamstudio. Współpracował m.in. z Mideą, El Passion i Wuger Brands. Jego prace zostały docenione na portalach Behance, Logo­pond, Logolounge (Trends Report), jak również opublikowane: w niemieckim Gestalten - seria Los Logos, amery­kańskim Rockport - LogoLounge oraz Smashing Magazine - The Art of Creating Visual Identities. www.miloszklimek.com 


WOJCIECH KŁAPCIA

Pochodzi z Bielska-Białej. Projektant, badacz, ekspert do spraw technologii w branży outdoor. W młodości harcerz i biegacz, uczestnik m.in. maratonów górskich oraz biegu dookoła doliny Wisły. Na początku lat 90. część swojego ekwipunku tworzył samodzielnie. Pro­jektowane przez niego produkty są no­minowane, wyróżniane i nagradzane w głównej mierze za zastosowane w nich rozwiązania technologiczne. Współ­pracuje z markami: Crux, Lightwave, Ortovox, Yeti, a przede wszystkim firmą Pajak. Prowadzi również komercyj­ne szkolenia poświęcone technologii produkcji laminatów, produkcji odzieży puchowej czy też konstrukcyjnym roz­wiązaniom stosowanym w plecakach.  


BOGDAN KOSAK

Urodził się w miejscowości Sumin, jednak od wielu lat jest związany ze Śląskiem i Zagłębiem. Projektuje i wy­twarza porcelanę użytkową, a także zaj­muje się rzeźbą ceramiczną. Od 20 lat prowadzi własną pracownię ceramiczną – najpierw w Dąbrowie Górniczej, a od 2010 roku w Cieszynie. Projektował dla Porcelany Śląskiej, BGH Network, Kera Ceramika. Z Porcelaną Śląską był zwią­zany przez kilkanaście lat – kierował jej modelarnią, potem pełnił funkcję specjalisty do spraw technologii. Swoje prace regularnie prezentuje w kraju i za granicą. W sumie uczestniczył w 14 wy­stawach indywidualnych oraz prawie 50 zbiorowych. Do jego najsłynniejszych projektów należą Otoczaki, Patyczaki, zestaw Tomaszów oraz Naczynia/Urny. Stworzył też Pamiątkę z Cieszyna. www.ceramikakosak.pl 


PAULINA KOSMA

Pochodzi ze Szczyrku, absolwentka grafiki Wydziału Artystycznego Uniwer­sytetu Śląskiego w Cieszynie. Laureatka krajowych konkursów projektowych, prezentowała swoje prace na wysta­wach w kraju i za granicą (m.in. Korea Płd., Włochy, Boliwia, Francja, Macedo­nia, Iran, Czechy). Uczestniczy regularnie w projektach i warsztatach, na których zdobywa nowe, nie tylko projektowe, doświadczenia. Obecnie pracuje jako projektant – grafik w firmie Paged Meble, jest także członkinią Spółdzielni Socjalnej OFKA, która prowadzi hotel "8 POKOI" na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. 


KOTULIŃSKIEGO 6

K6 to Przestrzeń Kreatywna na Śląsku, tworzona przez Dorotę i Aleksandra Pro­ske w budynku starej, autentycznej go­rzelni w Czechowicach-Dziedzicach. To inspirujące miejsce z duszą, swobodną atmosferą i prostym, bezpretensjonal­nym dizajnem. Właścicielom przyświeca idea nadania nowego życia zarówno sa­memu miejscu, jak i przedmiotom, które zaczynają pełnić tutaj nowe funkcje, jak np. warsztat stolarski, industrialne lampy, czy stare drewno z odzysku. K6 daje możliwości organizacji wydarzeń o bardzo różnym charakterze – zarówno szkoleń i konferencji, jak i warsztatów kulinarnych, slow eventów, sesji fotogra­ficznych czy prezentacji produktowych. To miejsce, które łamie stereotypy i buduje relacje.  www.kotulinskiego6.pl 


WOJCIECH KUCHARCZYK

Muzyk, grafik, organizator wydarzeń artystycznych. Mieszka w Skoczowie. W tym roku założona przez niego wy­twórnia Mik!Musik obchodzi 20. urodzi­ny. Znany z wielu muzycznych wcieleń, m.in. The Complainer, Mołr Drammaz, Retro*Sex*Galaxy, Pathman, Go Under­ground To See More Animals, HWDJazz, nagrał kilkadziesiąt płyt. Koncertował w wielu miejscach, od Moskwy, Mińska i Tel Avivu przez Paryż i Londyn aż po Nowy Jork, Miami i Mexico City. Jest autorem projektów graficznych, okładek płyt, książek, albumów oraz wystaw i instalacji. W 2014 roku był kuratorem sceny Carbon Atlantis podczas Festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, imprezy uznanej za najlepszy kameralny festiwal muzyczny w Europie. www.mikmusik.org 

 
NANEI
 
Agencja interaktywna, działająca od dwóch lat, z siedzibą w oranżerii Zamku Cieszyn. Zajmuje się kreacją oraz strate­gią marketingu internetowego. Wdraża nowoczesne rozwiązania i technologie informatyczne w procesy sprzedażowe oraz wizerunkowe przedsiębiorstw. Uczestnictwo w imprezie Google StartUp Weekend, zakończone wygraną za stworzenie najlepszej aplikacji mobilnej pozwoliło stać się agencji oficjalnym partnerem Google. Sukces pomógł rów­nież w zdobyciu inwestora na wdrożenie portalu społecznościowo-ofertowego w branży nieruchomości. Nanei planuje ekspansję na rynek czeski oraz irlandzki, gdzie swoją działalność pragnie skupić na dużych markach oraz startupach. Zespół budował doświadczenie w topo­wych polskich agencjach interaktywnych, a także w polskim oddziale Google. www.nanei.com 


PAVEL NOGA

Urodził się w Ostrawie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych, Projekto­wania i Architektury w Pradze (VŠUP). Studiował także w Akademie van Beeldende Kunsten w Rotterdamie. Studia podyplomowe odbył w pracow­ni grafiki projektowej Akademii Sztuk Pięknych i Projektowania w Bratysławie (VŠVU), gdzie w 2008 roku obronił pracę pt. "Komunikacja wizualna w wielkich aglomeracjach miejskich" uzyskując tytuł doktora sztuki. Obecnie wykła­da projektowanie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego oraz na Uni­wersytecie Masaryka w Brnie. Zajmuje się projektowaniem graficznym, grafiką warsztatową, pisze również artykuły do magazynów branżowych w Czechach i na Słowacji. Jest autorem książki "Desi­gn na cestě" ("Projektowanie w drodze", 2014). Mieszka 6 km od Cieszyna. 

 
Z.P.H. PILCH

Firma jest producentem zabawek eduka­cyjnych, gier oraz innowacyjnych mebli. Wszystkie produkty powstają przy wsparciu ekspertów, którzy na co dzień pracują z dziećmi. Produkty marki Pilch zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. W nowoczesnej fabryce w Ustroniu, projektowane przez firmę produkty wytwarzane są z ekologicznych materia­łów, drewna pochodzącego z natural­nych upraw, przeznaczonych do wycinki. Dzięki temu są bezpieczne dla najmłod­szych a także przyjazne dla środowiska. Firma tworzy produkty integrujące pokolenia, dzięki czemu rodzice i ich dzieci mogą razem spędzić czas. www.pilchr.pl 


ANNA PLUTA
 
Urodziła się w Jaworznie. Ilustratorka i graficzka. Studiowała grafikę na Uni­wersytecie Śląskim. Była stypendystką Escola Superior de Artes e Design w Por­tugalii. Jest autorką ilustracji do książki "Bieda. Przewodnik dla dzieci", wydanej w 2010 roku przez Krytykę Polityczną. Przygotowywała również szatę graficz­ną multimedialnej mapy Cieszyna (www.mapa-cieszyn.pl). Od 2009 roku współ­tworzy Świetlicę Krytyki Politycznej "Na Granicy" w Cieszynie, gdzie opiekuje się m.in. oprawą graficzną realizowanych projektów. 


PRACOWNIA NA PASTWISKACH

Powstała w 2006 roku w cieszyńskiej dzielnicy Pastwiska. Założyli ją i prowa­dzą Monika i Marcin Żerańscy. Do pro­jektowania okładek zapraszają także Izę Łukaszewicz. Znakiem rozpoznawczym Pracowni na Pastwiskach jest seria prze­wodników turystycznych, poświęconych m.in. Śląskowi Cieszyńskiemu. Większość z nich jest autorskim pomysłem Żerań­skich. Drugą serię tworzą przewodniki historyczne w serii Małopolska Wielu Kultur, które są wydawane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W sumie wydali ponad trzydzieści książek i map, w łącznym nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzem­plarzy, w kilku wersjach językowych. Publikacje są sprzedawane w księgar­niach w całej Polsce, a także w Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Niemczech. www.napastwiskach.pl 

 
PRACOWNIA SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO MAŁACHOWSKI

Firma z niemal 40 letnim doświadcze­niem. Założył ją speleolog i żeglarz Adam Małachowski. W latach 90. marka przeniosła się z Górnego Śląska do Dębowca koło Cieszyna. Już tutaj marka opracowała przełomową technologię Thermoactive, wykorzystywaną do produkcji odzieży m.in. dla sportowców uprawiających ekstremalne dyscypliny. Od lat marka współpracuje z czołowy­mi polskimi himalaistami, wśród nich z Krzysztofem Wielickim i Ryszardem Pawłowskim. Dziś Pracownia produkuje jednak nie tylko specjalistyczną odzież sportową, ale także ultralekkie kurtki puchowe, z wykorzystaniem natural­nych surowców – puchu pozyskiwanego z ptactwa wodnego. www.malachowski.pl 


IWONA PRZYBYŁA

Pochodzi z Brennej. Absolwentka projektowania graficznego na Uniwersy­tecie Artystycznym w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań to typografia, identyfikacja wizualna i projektowanie opakowań. Choć opuściła ukocha­ne Beskidy, do dziś czuje się z tym miejsca silnie związana. Widać to w wielu jej projektach, nawiązujących do tradycyjnych form artystycznych Śląska Cieszyńskiego. Jest laureatką znaczących konkursów, m.in. pięcio­krotną zwyciężczynią Art of Packaging w Poznaniu (2011-2014), wyróżniono ją także w Young Package 2012 w Pradze. Zaprojektowała m.in. identyfikację wizualną zeszłorocznej edycji konkursu "Śląska Rzecz" organizowanego przez Zamek Cieszyn. www.iwonaprzybyla.com 


JADWIGA RATAJ

Urodziła się w Cieszynie. Studiowała wzornictwo na Wydziale Form Prze­mysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz na Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia). Asystentka w Pracowni Projektowania Ergonomicz­nego Akademii Sztuk Pięknych w Kato­wicach, wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz dokto­rantka na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Pracuje dla firmy Ergo Design jako projektant produktu oraz project manager. Obiekty wdrożone we współpracy z firmą prezentowane są na krajowych i międzynarodowych targach branżowych. Realizuje także indywidual­ne projekty, tworząc produkty m.in. dla Parku Śląskiego. Współtwórczyni grupy projektowej Makultura, organizującej wykłady, warsztaty, wystawy związane z tematyką ekologiczną. 


DAWID ROMAŃSKI

Pochodzi z Harbutowic. Projektant zwią­zany z branżą motoryzacyjną. Absol­went Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracował nad kilkunastoma modelami pojazdów, także koncepcyjnymi, dla marek takich jak Ford, Volkswagen, BMW czy Porsche. Na co dzień zajmuje się modelowaniem powierzchni, a jego zawód fachowo bywa nazywany: A-class surfaces designer. Wśród jego ostatnich realizacji znajduje się m.in. Ford Focus sedan, który na rynku motoryzacyjnym pojawił się w zeszłym roku. Projektant pracował nad tylnym zderzakiem, dyfu­zorem, światłami i klapą tego modelu. 


PRZEMYSŁAW "REZONER" SIKORSKI

Urodzony w Cieszynie grafik, muzyk i programista, łączący te trzy dziedziny pod postacią gier komputerowych. Jego prace były wielokrotnie wyróżniane w konkursach dla twórców niezależnych z całego świata. Od 2013 roku zajmuje się produkcją komercyjną na własny rachunek, czego efektem jest QbQbQb. Gra została wydana m.in. w serwisie Steam, gdzie obok największych tytułów branży gier komputerowych znalazło się miejsce dla produkcji niezależnych. Ak­tualnie we współpracy z warszawskim studiem 11bit tworzy grę Jameson The Pilot osadzoną w świecie science fiction opowieść o przygodach kosmicznego handlarza i najemnika. www.rezoner.net 


SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP

To jedna z niewielu firm na świecie i jedyna w Polsce, produkująca ręcznie kapelusze z filcu włosowego oraz wełnianego, z zachowaniem tradycyjnej technologii. Firma w zeszłym roku świę­towała jubileusz 90-lecia istnienia. Cały proces – od fazy projektowej poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych produktów – odbywa się w zakładzie w Skoczowie. Marka wytwarza nakrycia głowy zarówno dla odbiorców indywi­dualnych, jak i tradycyjnych manufaktur, na zamówienie organizacji i stowarzy­szeń, a także modystek i modystów na całym świecie. Ostatnio stworzyła kolekcję dla marki Pierre Cardin. www.polkap.pl 


EWA STAŃCZAK
 
Pochodzi z Opola. Zajmuje się projekto­waniem grafiki użytkowej od identyfi­kacji wizualnych, przez branding, print, editorial, aż po web design. Współpracu­je z wykwalifikowanymi programistami zapewniając całościowe usługi z dziedzi­ny projektowania stron. Realizowała projekty m.in. dla: Grupa Żywiec, Pekao S.A., Krytyka Polityczna, DM Boś, Inter­national Paper, Chevrolet, 3S, Philips, Getting Noble Bank, Bre Leasing. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na kierunku Edukacja Arty­styczna w zakresie sztuk plastycznych ze specjalizacją multimedia i fotografia.  www.ewastanczak.com 


KAROL ŚLIWKA

Pochodzi z Harbutowic, mieszka w Sko­czowie. Jeden z najsłynniejszych twór­ców grafiki użytkowej w Polsce. Jest autorem niemal pół tysiąca wdrożonych znaków graficznych. Prace Karola Śliwki były wielokrotnie nagradzane, zarówno w kraju, jak i za granicą. Został uhono­rowany Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Najsłynniejszym logotypem grafika jest ten przygo­towany dla PKO. Inne równie znane powstały m.in. dla Wydawnictwa Szkol­nego i Pedagogicznego, Instytutu Matki i Dziecka, Fabryki Kosmetyków Uroda czy wydawnictwa płytowego Polton. Tworzył też projekty opakowań, okładki płyt, znaczki pocztowe, plakaty. Do dziś projektuje znaki, wykorzystując trady­cyjne techniki, bez użycia komputera. www. karolsliwka.pl 


HUBERT TERESZKIEWICZ

Multidyscyplinarny projektant, ze Śląskiem Cieszyńskim związany nicią porozumienia i szczerą przyjaźnią. Pra­wie absolwent Uniwersytetu Śląskiego, w dużej części samouk, jeszcze cieszący się swoją pracą. Twórca identyfikacji wizualnej festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna. Okazjonalnie współpracuje z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, dla którego stworzył plakaty do "Spektakli bez barier" i "Królowej Margot". Przy­jaciel Świetlicy Krytyki Politycznej "Na Granicy" w Cieszynie, z którą łączy go niejedna owocna współpraca – ostatnio przy projektowaniu alternatywnych map Cieszyna. Od 2013 roku dla amery­kańskiego wydania miesięcznika Men’s Health tworzy piktogramy, towarzyszące tekstom o szerokiej tematyce: od sportu, przez rozrywkę, kulturę, diety, modę, po technologię i seks. 

 
ULTRABRAND
 
Studio graficzne z siedzibą w Stru­mieniu, stworzone przez Bartłomieja Witkowskiego oraz Mariusza Gruszkę. Specjalizuje się w systemach identyfika­cji wizualnej, logotypach oraz fotografii. Studio pracowało m.in. dla Huty Stalowa Wola, Koh-I-Noor, Miasta Strumień, Pa­gedu Meble, Polskiej Grupy Odlewniczej, Miasta Łodzi czy "Design Alive". www.ultrabrand.pl 

 
WELLDONE®

Marka produktów wytwarzanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem". To stworzo­ne z naturalnych materiałów, proste, dowcipne, inteligentne i użyteczne przedmioty. Autorami pomysłowych, ale nieskomplikowanych technologicznie wyrobów są młodzi, często debiutujący projektanci. Wytwarzają je, wspierane przez Fundację "Być Razem", osoby powracające na rynek pracy. Nabywca produktu marki WellDone® otrzymuje oryginalny przedmiot, a kupując go, robi coś dobrego dla innych. www.welldone.com 

 
 

 


Dizajn tuStela
27.02-31.05.2015 
sala ekspozycyjna Zamku
UWAGA! Wystawa przedłużona do 31.07.2015
Pliki do pobrania