Graduation projects 2021
Zgłoś swoją pracę dyplomową!

Zapraszamy do wzięcia udziału w 20. edycji przeglądu najlepszych prac dyplomowych z grafiki użytkowej i wzornictwa z Krajów Wyszehradzkich. Prace w postaci ilustracji i krótkiego opisu można wgrywać do 31 października 2021 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w okresie od 2 listopada 2020 do 31 października 2021 w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.graduationprojects.eu w zakładace: Weź udział. 
regulamin → www.graduationprojects.eu/pl/regulations
formularz zgłoszeniowy →  www.graduationprojects.eu/pl/application/new
często zadawane pytania → www.graduationprojects.eu/pl/faq
 
 
 


Graduation projects 2021
zgłoszenia do: 31 października 2021 
www.graduationprojects.eu/pl