Graduation Projects 2023
Zgłoś swoją pracę dyplomową!
Submit your project!

 
Zapraszamy do wzięcia udziału w 22. edycji przeglądu najlepszych prac dyplomowych z grafiki użytkowej i wzornictwa z Krajów Wyszehradzkich. 

Prace w postaci ilustracji i krótkiego opisu można wgrywać do 31 października 2023 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego. 


Szczegóły, w tym, regulamin przeglądu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.graduationprojects.eu , w zakładce „Weź udział”.

Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w okresie od 1 listopada 2022 do 31 października 2023 w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych.

Wystawa:
Prace laureatów przeglądu zostaną zaprezentowane na wystawie w Cieszynie w pierwszym kwartale 2024 roku w Zamku Cieszyn.

....................................................................................................................................................................
 
We would like to invite you to take part in the 22th edition of the review of the best graduation projects in the field of graphic and industrial design from the Visegrad Group. 
 
Your works in the form of an illustration and a short description can be submitted by the 31st of October 2023 by means of an application form. 


You will find more details, including the application form, regulations of the review, on the www.graduationprojects.eu   website, in “Take Part” tab. 
 
Only the projects defended at universities in countries belonging to the Visegrad Group or the projects defended by citizens of Poland, the Czech Republic, Slovakia, and Hungary studying at foreign universities can be submitted for the review. 

Exhibition:
The works of the laureates will be presented at the exhibition in Cieszyn in the first quarter of 2024 at Zamek Cieszyn.