Graduation Projects w Budapeszcie
Polski Instytut w Budapeszcie i Zamek Cieszyn zapraszają na wystawę najlepszych projektów dyplomowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. 


W 2002 roku redakcja kwartalnika "2+3D" zorganizowała po raz pierwszy przegląd projektów dyplomowych dla absolwentów polskich uczelni projektowych. Mimo że jedynym wyróżnieniem była prezentacja wybranych dyplomów na łamach magazynu – w przeglądzie nie przyznaje się nagród – pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a liczba jego uczestników z  roku na rok wzrastała.

W 2005 do przedsięwzięcia włączył się Zamek Cieszyn, jako organizator cyklicznych wystaw, na których są prezentowane najlepsze prace dyplomowe. Cztery lata temu dołączyły redakcje czeskiego magazynu "Typo" i słowackiego "Designum", a przegląd zyskał międzynarodowy charakter. Rok później do grona organizatorów Graduation Projects przyłączyli się przyjaciele z Węgier, reprezentujący Plusminus Visual Intelligence. Od tej pory w przeglądzie biorą udział absolwenci z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Komisja kwalifikacyjna ocenia nadesłane prace w dwóch kategoriach – grafiki użytkowej i wzornictwa przemysłowego. Nie ustala się jednak kolejności miejsc, nie przyznaje żadnych nagród. Wyróżnieniem jest publikacja w magazynach "2+3D" i "Typo", na stronie internetowej przeglądu oraz prezentacja na wystawie, pokazywanej najpierw w Zamku Cieszyn, a potem na międzynarodowych festiwalach designu. Do tej pory poszczególne edycje wystawy Graduation Projects były pokazywane także w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Berlinie, Pradze i Bratysławie.

W  tej edycji (2012/2013) do przeglądu zgłoszono 246 dyplomów. Wyróżniono 40 najlepszych (po 20 w każdej z kategorii). Na wystawie można zobaczyć  19 dyplomów z Polski,  8 z Czech, 7 z Węgier i 6 ze Słowacji.  Konkursowe jury doceniło projekty krojów pism, publikacji książkowych, identyfikacji wizualnych, czy aplikacji multimedialnych. Wśród najlepszych projektów graficznych znalazły się m.in. Rodzina pisma Genetic (David Chmela), System tras po modernistycznej Gdyni (Izabela Jackowska), Identyfikacja wizualna magazynu komiksowego BÄM! (Marek Menke), Mała hungaropedia – kieszonkowy przewodnik wypełniony prostymi, schematycznymi rysunkami, opowiadającymi o miejscach i regionach na Węgrzech oraz przedmiotach kojarzonych z tym krajem (Zsófia Szabó), a także Odkryj Pragę. System informacji dla turystów (Veronika Buck Valentová).

W kategorii wzornictwo przemysłowe wyróżniono projekty m.in. mebli, ceramiki, specjalistycznych urządzeń medycznych, a także dyplomy społecznie zaangażowane, takie jak: Projekt urządzenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego Ypsylon (Joanna Góra, Katarzyna Matuszewska), Z myślą o uchodźcach i azylantach - wielozadaniowa gra dla uchodźców, która ma pomagać w nauce języka węgierskiego i wspierać socjalizację młodych ludzi (ÁgnesJekli), czy Projekt tomografu (Gabriela Ronzová).

– Niezmiennie z roku na rok zaskakują nas tematy poruszane w pracach dyplomowych, co oczywiście nie jest bez znaczenia, ponieważ ważkość podjętej problematyki oraz jej niekonwencjonalne potraktowanie jest jednym z istotnych kryteriów oceny. Natomiast duża różnorodność zgłoszonych prac, zarówno pod względem rozwiązań formalnych, jak i rozmaitości poruszanych zagadnień, jest sporym wyzwaniem dla oceniających. Czasami trudno porównać to, co nieporównywalne, jak np. prace graficzne zaangażowane społecznie z krojami pism, czy projekty środków transportu dla przemysłu z pracami konceptualnymi. Częściowym remedium na te trudności był udział w jury specjalistów z różnych dziedzin – podsumowują Sylvia Jokelová i Marcel Benčík, członkowie jury Graduation Projects ze słowackiej organizacji 1977. 

 

Graduation Projects 2012/2013 
4.10 – 14.11.2014
Polski Instytut, 
Budapest VI., Nagymező u. 15.
Otwarcie wystawy: 
4.10.2014, godz.16.00 
 
 
 
 


Graduation Projects 2012/2013 
4.10 – 14.11.2014
Polski Instytut, 
Budapest VI., Nagymező u. 15.
Otwarcie wystawy: 
4.10.2014, godz.16.00 
Pliki do pobrania