Projekt: PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji
 
Okres realizacji projektu: 01.11.2023- 31.10.2025
Wartość projektu: 8 363 471.48 PLN
Finansowanie:
Projekt „PPO WSL 2030. Utworzenie Regionalnego Obserwatorium Innowacji" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 -  Priorytet: FESL.01.00-Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działanie: FESL.01.03-Ekosystem RIS
 
Lider projektu:
Województwo Śląskie/ Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Rozwoju i Transformacji Regionu, Referat Regionalnej Strategii Innowacji

Partnerzy projektu:
1. Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy
2. Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o.o.
3. Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o.
4. Politechnika Śląska
5. Uniwersytet Śląski W Katowicach
6. Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – Nanonet
7. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
8. Spin-Us Sp. z o.o.
9. Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
10. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi
11. Śląski Uniwersytet Medyczny W Katowicach
12. Zamek Cieszyn
13. Akademia WSB
14. Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek 

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału innowacyjnego oraz naukowo-technologicznego w ramach prowadzonego „Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania” w województwie śląskim (PPO WSL).
Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, środowisk naukowych i instytucji otoczenia biznesu.
Od lat Województwo Śląskie koordynuje i zarządza Siecią Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS) złożoną obecnie z 9 Obserwatoriów branżowych (18 współpracujących kluczowych Instytucji) wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego (PRT). Cel projektu będzie realizowany poprzez rozszerzenie zakresu działalności Regionalnego Obserwatorium Innowacji, które pełnić będzie rolę lidera Sieci SO RIS.
Obserwatorium uwzględnia rozwój ekosystemu innowacji oraz budowę aliansów strategicznych w inteligentnych specjalizacjach regionu między innymi poprzez:
a) rozwijanie „Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania” w województwie śląskim,
b) prowadzenie regionalnych procesów badawczych, w tym:
- „Foresightu Technologii Województwa Śląskiego 2050” dla budowy nowej wizji innowacyjnego rozwoju technologii w regionie w perspektywie 2050,
- Foresightu w zakresie rynku pracy i edukacji w Województwie Śląskim 2050 - badanie w zakresie kompetencji, zawodów przyszłości i zdefiniowania kierunków kształcenia zgodnych z RIS,
c) zwiększenie roli koordynacyjnej, funkcjonującej od 2006 roku, regionalnej platformy i obserwatorium innowacji - Innobservator Silesia, platformy gromadzącej i analizującej dane w zakresie innowacyjnego rozwoju w województwie śląskim.