Projekt: Cieszyńska Szkoła Rzemiosł

Dzięki projektowi: Cieszyn – miasto samowystarczalne powstanie Cieszyńska Szkoła Rzemiosł. Zostanie ona zorganizowana przez Zamek Cieszyn w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim, Urzędem Miejskim w Cieszynie, lokalnym środowiskiem kreatywnych firm oraz tradycyjnymi zakładami rzemieślniczymi.

Szkoła będzie inspirować do rozwoju rzemiosła, poszukiwania nowych from jego wykorzystania, a także do budowania lokalnej przedsiębiorczości w oparciu o to rzemiosło.

Oferta Szkoły będzie kierowana do osób dorosłych, które chcą nabyć i poszerzyć umiejętności w zakresie tradycyjnego rzemiosła, ale z jej zasobów sprzętowych będą też mogli korzystać uczniowie cieszyńskich szkół. Model funkcjonowania będzie wynikał z przeprowadzonego procesu projektowania usługi jaką ma pełnić Szkoła.  

Projekt: Cieszyn – miasto samowystarczalne  jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2014 w ramach programu:  Rozwój Lokalny
Beneficjent: Miasto Cieszyn wraz z partnerem
Cel projektu: wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.
Wartość projektu: 3 369 579,96 EUR
Wartość zadania: 3 436 400, 40 PLN  

Informacje o projekcie → Cieszyn – miasto samowystarczalne