Projekt: Dostępność Wzgórza Zamkowego

Jednym z kluczowych produktów Cieszyna jest Wzgórze Zamkowe wraz z zabytkami: Rotundą św. Mikołaja i św. Wacława (XI w.) oraz Wieżą Piastowską (XIV w.). Spędzają tu czas turyści oraz mieszkańcy, bo tutejszy park jest jednym z najatrakcyjniejszych terenów zielonych w mieście. Ukształtowanie terenu (wzniesienie liczy prawie 300 m n.p.m), a także fakt, że do zabytków prowadzą ścieżki z kostki brukowej, nie ułatwiają poruszania się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, seniorom, rodzinom z dziećmi w wózkach.

Projekt wiąże się z pilotażowym wprowadzeniem i przetestowaniem rozwiązań, które mają poprawić dostępność, a zarazem w ograniczonym zakresie ingerować w zabytkową przestrzeń. Stąd pomysł stworzenia alternatywnej ścieżki prowadzącej do Rotundy, dzięki której możliwe będzie dotarcie do zabytku z ominięciem schodów. Projekt umożliwi także modernizację i poprawienie dostępności chodnika i ścieżki na odcinku od pobliskiego parkingu do zabytków, czyli całej trasy, jaką ma do pokonania osoba planująca odwiedzić Wzgórze.

Drugą z czołowych atrakcji jest Wieża Piastowska z tarasem widokowym – na górę wspina się po wąskich i stromych schodach, a do pokonania jest ponad sto stopni. Osobom, które nie mają możliwości wejścia, udostępniony zostanie podgląd z kamery zamontowanej na szczycie Wieży.

Z kolei makieta Zamku, umieszczona na Wzgórzu, poszerzy możliwość poznania miejsca osobom z dysfunkcjami wzroku.

Projekt: Cieszyn – miasto samowystarczalne  jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2014 w ramach programu:  Rozwój Lokalny
Beneficjent: Miasto Cieszyn wraz z partnerem
Cel projektu: wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.
Wartość projektu: 3 369 579,96 EUR
Wartość zadania: 81 202, 51 PLN – zadania inwestycyjne, w tym zadania realizowane przez Zamek:  53 422,72 PLN oraz 25 642,93 PLN – zadania nieinwestycyjne, w tym w tym zadania realizowane przez Zamek: 14 958,37 PLN 

Informacje o projekcie → Cieszyn – miasto samowystarczalne