Splatając wątki. Konteksty nowego rzemiosła
Wystawa prezentuje rzemieślników, których wytwory obrazują ideę nowego rzemiosła. 


Rzemiosło to modny temat, często goszczący w mediach poświęconych wnętrzom, modzie i  kuchni. Określenie jakiegoś wytworu mianem "rzemieślniczy" stało się wręcz nobilitujące. O rzemiośle mówimy jednak różnymi językami, współczesny dyskurs o tym zjawisku jest polifoniczny, a świat nowego rzemiosła ma wiele twarzy. Jego cechą jest pluralizm. Charakteryzuje je bogactwo materiałów, technik i wzorów, a rzemieślnikami mogą być zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, wytwórcy, czy usługodawcy. Rzemiosło oparte jest o tradycyjne wzory i techniki, ale też nastawione na innowacje, szukające miejsca pomiędzy sztuką a designem.

     Obecny rok przyniósł nam weryfikację wielu postaw konsumenckich. Poddał pod dyskusję podstawowe wartości, na których opieramy nasze codzienne wybory. Przerwane łańcuchy dostaw przyniosły zwrot w kierunku produkcji lokalnej. Dały też szansę drobnej wytwórczości. Chętniej kupujemy, gdy znamy pochodzenie przedmiotu, historię jego powstania i gdy wiemy, że stoi za nim konkretny człowiek. Zagrożenie kryzysem gospodarczym przyniosło też aktywizację lokalnych inicjatyw, a pogłębiający się kryzys klimatyczny sprawił, że wolimy kupować mniej i naprawiać, mieć przedmioty lepszej jakości, z materiału o znanym pochodzeniu. Wiedza o materiale, możliwość jego utylizacji, proces powstawania przedmiotu stały się równie ważne, jak sam efekt końcowy.

    Doświadczanie materiału, skupienie, wyciszenie, rytm pracy mierzonej zmęczeniem ciała są też istotą pracy rzemieślnika. Medytacyjny wręcz charakter tej pracy wywołuje zainteresowanie i chęć odwiedzenia warsztatów rękodzielniczych. Spotkania przy rzemiośle to coraz częstsza alternatywa dla innych form aktywności i wyjazdów integracyjnych organizowanych przez firmy lub instytucje.  

    Jeszcze innym powodem zainteresowania rzemiosłem jest wywołany przez pandemię przymus pobytu w domu i cyfrowy porządek zajęć online, telekonferencji, wirtualnych spacerów. Dom stał się szczególnie ważny, a naszą reakcją jest potrzeba otaczania się namacalnymi przedmiotami. Namacalnymi dosłownie, o dającej się wyczuć pod opuszkami palców strukturze. Piękno, jakość, materialność nabrały znaczenia, a wnętrza stały się sposobem na wyrażenie naszej osobowości.

    Rzemiosło nie jest oczywiście panaceum na kondycję współczesnego świata. Jednak ręczna praca i wyjątkowe przedmioty wykonane z poszanowaniem dla środowiska mogą i powinny stać się alternatywą dla naszych codziennych wyborów. Dla wielu twórców rzemiosło to także źródło utrzymania w trudnych gospodarczo czasach. Warto mieć na uwadze te konteksty oglądając wystawę, jak i robiąc codzienne zakupy.


Wystawa "Splatając wątki..."

Jest ona kontynuacją działań Zamku Cieszyn, których celem było stworzenie sieci współpracy i wymiana doświadczeń  pomiędzy projektantami, rzemieślnikami i przedstawicielami instytucji zajmujących się ochroną rzemiosła. Wątki tematyczne, wokół których zogniskowana jest wystawa, wynikają m.in. z dyskusji przedstawicieli sieci. Wystawa jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Do udziału zostali zaproszeni lokalni cieszyńscy twórcy, przedstawiciele tzw. nowego rzemiosła działający w Stowarzyszeniu Nów Nowe Rzemiosło, jak i inni rzemieślnicy, których wytwory w najlepszy sposób obrazują ideę nowego rzemiosła.

Rzemieślnicy i twórcy, których prace lub portrety prezentowane są na wystawie:
Karina Królak, Kufa Design, Magdalena Maślerz, Tartaruga, AR Szkło, Square Drop, Monck Custom, In Weave, Bogdan Kosak, Olga Milczyńska, Mosko Ceramics, Aleksander Oniszh, Kuźnia Barona, Maciej Gąsienica Giewont, AZE Design, Kosmos Projekt i OIena Prokopiuk, Serfenta, Jerzy Wałga, The Whole Elements, Kłosy/Knife Doctor, Wood WorkShop, Aanda. 

Wystawie towarzyszy film: "Od człowieka do człowieka. Nowe Rzemiosło w Polsce" → zobacz film
Scenariusz: Ewa Klekot
Kamera i montaż: Rafał Soliński
Realizacja: Zamek Cieszyn, 2020

Kuratorka wystawy, autorka tekstów: Monika Osinkowska / Stowarzyszenie NÓW. Nowe Rzemiosło || Oprowadzanie kuratorskie → zapraszamy online
Autorka tekstów, wybór zdjęć: Małgorzata Herman / Projekt Pracownie, Stowarzyszenie NÓW. Nowe Rzemiosło
Zdjęcia: Karolina Lewandowska, Radek Zawadzki / Projekt Pracownie, materiały własne projektantów
Koordynacja wystawy: Lubomira Trojan, Anna Kaleta
Aranżacja wystawy: Marcin Krater / Wzorro Design
Projekt graficzny: Anna Kaleta

Splatając wątki. Konteksty nowego rzemiosła
3.12.2020-7.02.2021 przdłużona do 14.03.2021
Zamek Cieszyn, Budynek A, Oranżeria
W przypadku zamknięcia instytucji - ze względów epidemiologicznych - zapraszamy do oglądania wystawy z zewnątrz. 


Splatając wątki. Konteksty nowego rzemiosła
3.12.2020-7.02.2021 przedłużona do 14.03.2021
Zamek Cieszyn, Budynek A, Oranżeria

W przypadku zamknięcia instytucji - ze względów epidemiologicznych - zapraszamy do oglądania wystawy z zewnątrz. 

Oprowadzanie kuratorskie → zapraszamy online

Film: "Od człowieka do człowieka. Nowe Rzemiosło w Polsce" → zobacz film
Pliki do pobrania