Uliczka Cieszyńskich Kobiet
Powstała, by zaznaczyć rolę i miejsce kobiet, które tworzyły niecodzienność i codzienność Cieszyna.


To unikalny projekt (nigdzie w Polsce nie ma uliczki kobiet!), który udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu Klubu Kobiet Kreatywnych. Lampy/pomniki dedykowane wybitnym kobietom zaprojektowały Sabina Knapczyk i Ola Satława. O projekcie powiedziały m.in. "Obiekty przybrały najprostsze formy sześcianów by cała uwaga widza skupiła się na obcowaniu z niezwykłymi kobietami, ich życiorysami (...) W mroku świecą... może wskazują drogę dosłownie i w przenośni?". Uliczka Cieszyńskich Kobiet została otwarta w 2010 roku. Trzy lata później oddano drugą część (zobacz).

Niecodzienność i codzienność Cieszyna tworzyły:

Marianna Górniak-Cienciałowa 1856-1905. Razem z mężem Franciszkiem Górniakiem, głównym fundatorem Domu Narodowego w Cieszynie, przekazywali znaczne środki na cele publiczne. Po jego śmierci, już sama, wspomagała polskie organizacje i inicjatywy mające budzić polskiego ducha na Śląsku Cieszyńskim. Latami opiekowała się we własnym domu ubogą polską młodzieżą, studentami i sierotami, rozbudzając i podtrzymując ich świadomość narodową. 

Zofia Kirkor-Kiedroniowa 1872-1952. Bardzo aktywna działaczka w budzeniu polskości na Śląsku, zasiadała - w powołanej w 1918 roku - Radzie Narodowej Śląska Cieszyńskiego. Walczyła o polskość oraz połączenie Zaolzia z Macierzą. Była represjonowana przez władze rosyjskie i czeskie.  Przyczyniła się do powstania  na Zaolziu  polskich szkół i organizacji. Prowadziła badania historyczne, pisała książki, artykuły do gazet i pamiętniki. Inicjowała i aktywnie uczestniczyła w zbieraniu funduszy na cele społeczne i charytatywne na  Śląsku. 

Gabriela von Thun und Hohenstein 1872-1957. Austriacka arystokratka, czynem udowadniała przywiązanie do Śląska Cieszyńskiego. Doprowadziła do uruchomienia szpitala dziecięcego w Cieszynie (dziś jeden z pawilonów Szpitala Śląskiego). Przewodnicząca wielu ogólnych i kobiecych stowarzyszeń charytatywnych, m.in. kobiecego oddziału Czerwonego Krzyża w Cieszynie. Po II wojnie światowej "Dobra Pani z Kończyc Wielkich" została pozbawiona całego majątku, zmarła w Cieszynie w 1957 r.

Stefania Michejdowa 1884-1942. Przez całe życie oddana sprawom ludzi "mniejszych szans", rozwijała ich talenty oraz inicjowała wiele lokalnych akcji pomocowych. Do jej zasług należało m.in.: utrzymywanie żłobka, sierocińca, pomoc gimnazjalistom, opieka nad grobami żołnierzy na cmentarzu komunalnym w Cieszynie. Działała w Polskim Czerwonym Krzyżu i Kole Polek, uczestniczyła w kwestach na polskie gazety i szkoły. Mimo spektakularnej walki o Jej uwolnienie przez czołowe postaci Śląska Cieszyńskiego, zmarła w Oświęcimiu skazana za pomoc polskiemu podziemiu.                                                                                            

Łucja Maria Monne 1908-1991. Działaczka sportowa i nauczycielka wychowania fizycznego, pedagog z powołania. Współzałożycielka Cieszyńskiego Oddziału Towarzystwa Ochrony Zwierząt. Wielka propagatorka akcji pomocy zwierzętom i właściwego ich traktowania. W testamencie zapisała swój majątek na schronisko dla bezdomnych zwierząt, a dwa cenne obrazy Juliana Fałata dla Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Nina Górniak 1915-1939. Utalentowana projektantka tkanin i odzieży. Wprowadziła nowoczesne formy reklamy unikalnych wyrobów tkanych z angielskich wełen w najlepszym gatunku, we własnym atelier. Dzięki wystawie Sztuk Aplikowanych w Paryżu zyskała popularność w Europie. Projektowała dla uznanych firm jak  Rodier, Coco Chanel. Rok przed wybuchem II wojny światowej przeniosła swoją pracownię do rodzinnej Sibicy, gdzie planowała otworzyć szkołę tkactwa artystycznego, ucząc zawodu ubogie dziewczęta. Ciężko raniona podczas bombardowania w 1939 roku, wzięła ślub ze swoim narzeczonym na łożu śmierci. 

Janina Marcinkowa 1920 - 1999. Etnograf, choreograf, pedagog, wykładowca, prekursorka edukacji regionalnej w środowisku cieszyńskim. Zebrała, udokumentowała i opublikowała wiedzę o tańcach ludowych, głównie z terenu Beskidu i Pogórza Cieszyńskiego. Uznana popularyzatorka polskiego folkloru tanecznego w kraju i za granicą.  Współzałożycielka i długoletnia choreografka Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, który dzisiaj nosi jej imię.


Uliczka powstała dzięki współpracy z firmą AIMMS Krystian Kłosek z Raciborza. Dziękujemy firmie  MECHANICY SC  z Cieszyna za montaż i podświetlenie brył.