Wyzwania projektowe
Prezentacja prac studentów ASP w Katowicach


Na wystawie prezentujemy projekty autorstwa studentów II i III roku ASP w Katowicach, uczestników zajęć w Pracowni Projektowania Przestrzeni Publicznej pod kierunkiem: dr hab. Andrzeja Klisza, prof. UŚ oraz mgr inŻ. arch. Bartłomieja Nawrockiego. Nauka w Pracowni polega na przeprowadzaniu analiz, porównań, wyciąganiu wniosków i planowaniu procesu projektowego. Na końcu powstają wizualizacje i modele.

punkt widokowy
Zadanie miało na celu zbadanie pojęcia "punkt widokowy". Docenianie było kreatywne podejście do miejsca / lokalizacji punktu, ale też zrozumienie kontekstu – najbliższego otoczenia w jakim został umieszczony. Równie istotnym elementem była funkcjonalność zaproponowanego rozwiązania. Poszukiwane były też nieskomplikowane funkcje bądź aktywności dodatkowe mogące wspierać korzystanie z zaprojektowanego punktu.

konkurs projekt arting
Konkurs stawiał na projekty wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii. Uczestnicy mieli do wyboru cztery kategorie: Bielsko-Biała – projekty związane z tym regionem; Technologia – projekty przedmiotów i procesów zgodnych ze zrównoważonym rozwojem; Środowisko – projekty związane z ochroną środowiska. Wyzwaniem było wymyślenie rozwiązań dla konkretnych problemów zgłoszonych przez firmy lub instytucje regionu Bielska-Białej.

Wyzwania projektowe
25.07-5.09.2022
Zamek Cieszyn, budynek A, mały hol


Wyzwania projektowe
25.07-5.09.2022
Zamek Cieszyn, budynek A, mały hol