Zamkowe Spotkania z Historią
Pojedynki wojów, kręgi honoru, kręgi zdrady, turnieje strzelnicze i pokazy rzemieślnicze. Na Zamkowym Wzgórzu cofnie się czas!  


Dawno, dawno temu Zamkowe Wzgórze zamieszkiwali dzielni wojowie. Każdego dnia ćwiczyli zręczność i odwagę, trenowali strzelanie z łuku i rzut oszczepem. W przerwach kuli żelazo, szyli buty, przygotowywali podpłomyki. Ich codzienne życie wypełniały zabawy, obrzędy takie jak: zaślubiny czy pogrzeby, wróżby i hołdy składane bogom. Cofnąć czas - trudne do spełnienia życzenie, ale wszystko się może zdarzyć!

Zamkowe Spotkania z Historią

11 i 12 sierpnia, Zamkowe Wzgórze

Program:

11.08.2012 sobota 

18.00 – 20.00 – Rozbicie obozowiska
20.30 – 21.30 – Obrzęd przejścia, pogrzeb poległego wojownika (ciałopalenie)

12.08.2012 niedziela 

  9.30 – Pobudka obozu, powitanie Swaroga (Boga Słońca)
10.00 – 11.00 – Turniej strzelania z łuku do celu, rzut oszczepem
11.30 – 12.00 – Trening wojów słowiańskich i wikińskich – szyki wojskowe, ostrzał szyku
12.30 – 13.00 – Wiec plemienny i wróżby o pomyślność w bitwie
13.30 – 14.00 – Atak oddziału zwiadowczego Wiślan na obozowisko 
14.00 – 15.30 – Zabawy plebejskie, zrękowiny pary młodej
15.30 – 17.00 – Pojedynki wojów, kręgi honoru, kręgi zdrady
17.00 – 18.00 – Swaćba (Obrzęd słowiańskich zaślubin)

10.00 – 18.00  Prezentacja wczesnośredniowiecznych rzemiosł, kuchni i obozu słowiańskiego: można spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku, kuciu żelaza, szyciu skórzanych butów, tkaniu barwnych krajek czy wytwarzania podpłomyków