Zapomniany śląski Stephenson

Historia Józefa Bożka, pochodzącego ze Śląska Cieszyńskiego wynalazcy i konstruktora m.in. pierwszego na kontynencie europejskim pojazdu z napędem parowym. 

Konstruktor–mechanik, wynalazca. Pochodził ze Śląska Cieszyńskiego. Jest nazywany "polskim", "śląskim", a nawet "czeskim" Stephensonem. Obaj niemal w tym samym okresie stworzyli przełomowe wynalazki. Były to czasy rewolucji przemysłowej – epoka żelaza, pary i węgla. Józef Bożek w 1815 roku zbudował pierwszy na kontynencie europejskim powóz z napędem parowym dla trzech osób – pra-przodka samochodu.

Skonstruował też łódź parową, automatyczny warsztat tkacki i postrzygarkę sukna, maszynę do szlifowania zwierciadeł, protezy rąk i nóg, a także wiele modeli zegarów. Jego najważniejsze wynalazki powstały w Pradze. Z Bier zawędrował do cieszyńskiego gimnazjum, a następnie został skierowany do Brna i Pragi przez ks. Szersznika – jego opiekuna. W Czechach jest uznawany za "ojca czeskiej myśli technicznej", w Polsce jego nazwisko jest znane głównie pasjonatom techniki i motoryzacji. 


Wystawa: Zapomniany śląski Stephenson
10.06–17.09.2017
Zamek Cieszyn, budynek A Oranżeria  

konsultacja merytoryczna: Piotr Pluskowski
aranżacja wystawy i projekt graficzny: Wzorro Design

Wykład: Józef Bożek polskim prekursorem pierwszego europejskiego samochodu parowego – mgr techniki Piotr Pluskowski, doktorant Instytutu Historii Nauki PAN
10.06.2017, godz. 16.00
sala konferencyjna, budynek A (Oranżeria)

Wydarzenia towarzyszące Industriadzie 


Zapomniany śląski Stephenson
10.06–17.09.2017
Zamek Cieszyn, budynek A Oranżeria  

Wykład: Józef Bożek polskim prekursorem pierwszego europejskiego samochodu parowego – Piotr Pluskowski
10.06.2017, godz. 16.00
sala konferencyjna, budynek A (Oranżeria)