Akademia Ekodzieło

Warsztat etnobotaniczny i wspólne gotowanie, a także tworzenie mandali ogrodu to wydarzenia, jakie odbędą się na Wzgórzu Zamkowym w ramach Akademii Ekodzieła.  

Akademia Ekodzieło to organizowane przez Klub Gaja oraz partnerów działania integrujące sztukę i ekologię, to przestrzeń warsztatów, happeningów, instalacji, eksperymentów. Wydarzenia zaplanowano na 5-17 maja 2016 w Bielsku-Białej, Cieszynie, Bystrej, Żywcu. 

8 maja 2016 zapraszamy na Wzgórze Zamkowe.
godz. 10.00 Mandala Ogród 
Uczestnicy stworzą mandalę – instalację z naturalnych materiałów m.in. ziemi, kory, kamieni, ułożonych w kręgu, symbolizujących harmonię ogrodu – miejsca przyjaznego ludziom. Każdy uczestnik będzie mógł stworzyć własną koncepcję kolejnego kręgu i zaprosić innych do układania wzorów. Dzięki współdziałaniu i zaangażowaniu instalacja będzie się rozrastać, krąg po kręgu. Akcja niszczenia instalacji uświadomi uczestnikom procesy zachodzące w naturze i w życiu człowieka – cykl przemijania.

Prowadzący:
Beata Tarnawa – artystka, malarka, edukatorka i działaczka społeczna, współtwórczyni Klubu Gaja. W pracy korzysta z różnych form sztuk wizualnych, scenografii, które wykorzystuje do działań społecznych. Współautorka spektakli ulicznych i happeningów Klubu Gaja m.in. "Żyjący świat"oraz wydarzeń artystycznych m.in. "Mandala dla Ziemi", "Mandala dla Rawy", "Mandala dla Wisły".  

Jacek Bożek  –  założyciel i prezes Klubu Gaja, z zawodu społeczny innowator, ekspert w dziedzinie działań społecznych w obszarze ochrony środowiska i zwierząt. W pracy społecznej korzysta z różnych form ekspresji jak performance, działanie parateatralne, reżyser spektakli i happeningów. W młodości związany z teatrem, stażysta Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Koordynator programów i kampanii Klubu Gaja. Reżyserował spektakle Klubu Gaja m.in. "Żyjący świat", "Krótką historię o Pegazie, który był Aniołem", "Historię Złotej Rybki".  


godz. 14.00 Eksperyment kulinarny – warsztat etnobotaniczny i wspólne gotowanie
Warsztat ma na celu odkrywanie własnej tożsamości w odniesieniu do kulturowego użycia roślin oraz  eksperymentowanie w tej dziedzinie. Pierwszym etapem będzie wspólny spacer poznawczy po parku na Wzgórzu Zamkowym. Uczestnicy będą rozmawiać o wykorzystywaniu roślin w kulturze, w regionie, a także w swoich domach rodzinnych – wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Poznawanie roślin połączone będzie z ich zbieraniem. Drugim etapem będzie eksperyment kulinarny, czyli wspólne przygotowanie przez uczestników posiłku z dzikich roślin zebranych w parku i dzielenie się doświadczeniem wyniesionym z warsztatów.  

Prowadzący:
Karol Szurdak, etnobotanik, biolog, technik farmacji, aktywista i społecznik. Ważnym momentem w jego życiu było poznanie dr. hab. Łukasza Łuczaja i udział w prowadzonych przez niego warsztatach, na których wiedza teoretyczna wzbogacona była o praktykę zbioru i wykorzystania roślin. Swoją wiedzę pogłębiał studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także uczestnicząc w obozach botanicznych, spotkaniach sekcji botanicznej koła przyrodników oraz ogólnopolskich konferencjach etnobotanicznych.   

Na warsztat obowiązują zapisy: epanasiuk@zamekcieszyn.pl  


Akademia Ekodzieło w Cieszynie 
Mandala Ogród z Beatą Tarnawą i Jackiem Bożkiem
8 maja 2016, godz. 10.00 
Wzgórze Zamkowe  
wstęp wolny, bez zapisów

Eksperyment kulinarny – warsztat etnobotaniczny i wspólne gotowanie z Karolem Szurdakiem 
8 maja 2016, godz. 14.00 
Wzgórze Zamkowe, Zamek Cieszyn
wstęp wolny, na warsztat obowiązują zapisy: epanasiuk@zamekcieszyn.pl