• Śląska Rzecz. Rozstrzygnięcie konkursu

    Konkurs Śląska Rzecz docenia odwagę myślenia poza schematami i gotowość poszukiwania rozwiązań, poprawiających jakość codziennego życia. Poznaliśmy już laureatów 16. edycji, a nagrodzone i nominowane projekty można oglądać na wystawie pokonkursowej. 

  • Prezentacja programów nauczania kierowanych do "smart designers"

    Zamek Cieszyn oraz Akademia WSB zapraszają przedsiębiorców do udziału w spotkaniu, którego celem jest weryfikacja programu studiów podyplomowych jaki powstaje w ramach projektu Intride. Dzięki nowemu programowi nauczania absolwenci mają kończyć studia z kompetencjami i umiejętnościami odpowiadającymi na rzeczywiste potrzeby małych i średnich firm.