Projekt: Human Cities.SMOTIES

Projekt: "Creative works with small and remote places" 2020-2024 (akronim: SMOTIES) to kolejne, wspólne działanie europejskich partnerów tworzących platformę Human Cities. Są nimi instytucje publiczne, uczelnie wyższe, centra projektowe, organizacje pozarządowe, ośrodki badawcze zlokalizowane w 10 europejskich miastach: Mediolan (Włochy), Rejkiawik (Islandia), Ermopouli (Grecja), Funchal (Portugalia), Saint-Étienne (Francja), Graz (Austria), Ljubljana (Słowenia), Tallinn (Estonia), Cieszyn (Polska) i Londyn (Wielka Brytania). Jedynym polskim partnerem jest Zamek Cieszyn – centrum designu i przedsiębiorczości.

SMOTIES opiera się na zaangażowaniu lokalnej społeczności i poprzez wspólne działania w przestrzeni publicznej ma przyczynić się do pobudzania aktywności i kreatywności "małych i odległych miejsc". Miejsc, które ze względu na peryferyjną lokalizację i związany z tym mniejszy przepływ ludzi, pomysłów, kapitału, są narażone na marginalizację. O charakterze i specyfice działań zdecydują lokalne społeczności – projekt nie narzuca partnerom gotowych rozwiązań, a jedynie pewne ramy działań. Kluczem jest zrozumienie aspektów społecznych, kulturowych i ekonomicznych wybranych lokalizacji.

Projekt "SMOTIES" przewiduje na przykład prowadzenie interwencji urbanistycznych w postaci mebli miejskich, ale też działania w miejscach socjalizacji takich jak parki, place zabaw, kąciki gier, skwery. Możliwe jest także umieszczenie w przestrzeni dzieł sztuki ukazujących walory obszarów "na uboczu", tworzenie miejsc dla mikroprodukcji rzemieślniczej lub lokalnych żywych laboratoriów, aby podtrzymać aktywność mieszkańców nawet po zakończeniu projektu. Każde z tych działań przyczyni się też do stworzenia powtarzalnych modeli, z których będą mogły skorzystać kolejne grupy, chcące kreatywnie kształtować przestrzeń swojego miasta i włączać jak najszersze grono mieszkańców do życia kulturalnego i społecznego w swoich okolicach. Modele te zostaną zaprezentowane m.in. w planowanych w projekcie publikacjach książkowych, a także na wystawach organizowanych we wszystkich miastach partnerskich.

Projekt SMOTIES otrzymał dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa. Zamek uzyskał także wsparcie w ramach Programu Promesa dla Kultury 2021.

Wartość projektu SMOTIES: 15 600 884,52 PLN

Wartość zadania realizowanego przez Zamek Cieszyn: 819 902,30 PLN
w tym: 
dofinansowanie z programu Kreatywna Europa: 409 951,15 PLN

dofinansowanie ze środków MKDNiS (na lata 2021-23): 266 278,50 PLN 


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

humancities.eu/smoties 


Projekt: SMOTIES

Osoby do kontaktu: 


Agnieszka Niczyporuk - aniczyporuk@zamekcieszyn.pl
Anna Sowińska –asowinska@zamekcieszyn.pl

+48 33 851 08 21 wew. 18