• Cieszński Danse Macabre

    Tuż przed 1 listopada, gdy wspominamy tych, którzy odeszli - zapraszamy na wędrówkę po najstarszych, cieszyńskich cmentarzach. Spacer poprowadzi Władysław M. Żagan.

  • Cieszyńskie cechy rzemieślnicze

    Wystawa prezentowana w Zamku Cieszyn oraz dwóch instytucjach partnerskich: Archiwum Państwowym w Katowicach - Oddział w Cieszynie i Muzeum Śląska Cieszyńskiego ukazuje bogatą historię cieszyńskich cechów rzemieślniczych, które w ciągu wieków kształtowały gospodarcze i kulturalne życie miast dawnego Księstwa Cieszyńskiego. 

  • Przystanki rzemiosła cieszyńskiego. Gra miejska. Wyniki

    Tradycje rzemieślnicze sięgają końca XV wieku - niektóre są nadal żywe i znacząco kształtują charakter Cieszyna. We wrześniu zapraszaliśmy do wspólnego odkrywania przeszłości miasta, osób z nim związanych, a także do poszukiwania w rzemiośle twórczych inspiracji. Zapraszaliśmy do udziału w grze miejskiej. Pora nagrodzić uczestników gry.