Spacer Ornitologiczny po Wzgórzu Zamkowym
Zapraszamy na poranne wędrówki po Wzgórzu Zamkowym.  


Spacery Ornitologiczne po Wzgórzu Zamkowym poprowadzi Henryk Linert, współautor książki "Ptaki Cieszyna". Pierwszy ze spacerów odbędzie się  28 kwietnia, drugi - 19 maja 2018. Oba spacery rozpoczynają się o godz. 6.00 (rano).
Zbiórka: Punkt Informacji Turystycznej Zamku Cieszyn (budynek C).
Czas trwania około: 2 godziny 
Uwaga! Warto zabrać ze sobą lornetkę.

W razie zły warunków atmosferycznych, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania spaceru i przełożenia go na inny termin

Dodatkowe informacje:
Punkt Informacji Turystycznej (w godz. 10.00-17.00)
tel. 33 851 08 21 wew. 14 
lub skrupka@zamekcieszyn.pl 


Spacer Ornitologiczny po Wzgórzu Zamkowym
prowadzenie: Henryk Linert,
28.04.2018, godz. 6.00
oraz
19.05.2018, godz. 6.00