Marszałkowski budżet obywatelski
Nabór wniosków trwa do 16 maja 2021. 


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje konferencję regionalną "Marszałkowski Budżet Obywatelski na tle innych województw oraz miast województwa śląskiego". Spotkanie odbędzie się 29 kwietnia 2021 o godz. 10.00.

W czasie konferencji omówione będą doświadczenia we wdrażaniu budżetu obywatelskiego w województwie śląskim, budżety obywatelskie w samorządach wojewódzkich i ich porównanie, sukcesy i porażki budżetu obywatelskiego w Polsce oraz jak wygląda zielony budżet obywatelski w Katowicach.

Program konferencji i informacje na temat udziału: PROGRAM    III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Do 16 maja 2021 trwa nabór wniosków. Mieszkańcy województwa śląskiego mają  do dyspozycji 10 milionów złotych. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach MBO podzielone są na dwie pule: EKO (5 mln zł) oraz REGIO (5 mln zł). 

W ramach puli EKO mogą być zgłaszane zadania spełniające łącznie trzy warunki:
- mają dominujący charakter ekologiczny; 
- wpływają na poprawę środowiska naturalnego;
- służą rozwojowi całego województwa.

W ramach puli REGIO bez zmian pozostaje podział oraz liczba grup powiatów. Mieszkańcy mogą zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach zadań własnych województwa.

Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić formularz za pomocą generatora eBO. Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć (pocztą, osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (lub jednostek zamiejscowych w Częstochowie i Bielsku-Białej) wraz z listą poparcia oraz, w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, oryginałem zgody władającego obiektem lub terenem na realizację zadania.

Informacje: bo.slaskie.pl  

 

Oprac: na podstawie materiałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 


III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
nabór wniosków do: 16 maja 2021

Informacje: bo.slaskie.pl